Gyógyszerrendelés

* Szerződési Feltételek *Az alábbiakban itt tesszük közzé a törvény által előírt kötelező tájékoztatást, mely az internetes alapú vásárlásokra vonatkozik:


Általános Szerződési Feltételek

A www.pigeonbooks.com honlapot a Vitál-Kontrol Kft. üzemelteti.
ügyvezető igazgató: Dr. Talabér Zsolt
székhely: 6000 Kecskemét, Rezeda utca 3..
cégjegyzékszám: 03-09-108715
kibocsátó cégbíróság: Bács-Kiskun megyei Cégbíróság
adószám: 12579482-2-03
pénzintézet neve: OTP Bank
bankszámlaszám: 11732002-20371045
levelezési cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 8.
e-mail: galamb@galambdoktor.hu
telefonszám: 06-76/416-983
kapcsolattartó: Talabér Annabella
www.pigeonbooks.com

A www.pigeonbooks.com (a továbbiakban: \"Pigeonbooks.com\" vagy \"Webshop\" vagy \"Szolgáltató\") a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webshop-szolgáltatást.
1.1 A vásárló
A Vásárló az a személy, aki a Pigeonbooks.com oldal webshop-szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületéről árut megrendel, megvásárol.
1.2 A szállító
A Pigeonbooks.com által megbízott szállítmányozó cég (például futárszolgálat, posta).
2. A Webshop Szerződési Feltételeinek célja
A Pigeonbooks.com a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeit, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webshop-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webshop Szerződési Feltételei a Pigeonbooks.com és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
2.1 A Webshop Szerződési Feltételeinek közzététele
A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. Ha a Vásárló a Feltételek bármely részével nem ért egyet, a Webshop szolgáltatásait ne vegye igénybe.
2.2 A Webshop Szerződési Feltételeinek hatálya
A Pigeonbooks.com fenntartja a jogot, hogy a Webshop a Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop a webshop-szolgáltatást biztosítja.
2.3 A webshop-szolgáltatás területi hatálya
A Webshop által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Pigeonbooks.com a belföldről címzett megrendeléseket fogadja el.
3. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása
3.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek pontos megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Pigeonbooks.com fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
3.2 A megrendelés
A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a www.pigeonbooks.com honlapon lehet részletesen megismerni. A www.pigeonbooks.com honlapon található termékek színe eltérhet a valóságostól az internetes keresők és a különböző felbontású monitorok miatt.
A vásárlás regisztrációt nem igényel. A Vásárló megrendelését a Kapcsolatok menüpont alatt található telefonszámon keresztül adhatja le.
A Vásárló és a Szolgáltató a termék megrendelése során a következőkről állapodik meg: a megrendelni kívánt termék, annak mennyisége, a termék vételára, a szállítási mód és a szállítási költség. A Webshop fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, például készlethiány, szállítási korlátozás, minőségi kifogás miatt.
A megrendelések feldolgozása 1-2 munkanapon belül történik. A Szolgáltató a megrendelt terméket a beérkezéstől (a terméknek a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől) számított 3-5 munkanapon belül szállítja.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A vételár a szállítási költséget nem tartalmazza.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreálisan alacsony vagy magas árra, akkor a Szolgáltató nem köteles és jogosult a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
3.3 A megrendelések módosítása, visszavonása, elállás
A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a termékek postázása előtt lehetséges, azonban teljesítés után a Vásárló gyakorolhatja meghatározott határidőn belül (az áru átvételét követően 14 napon belül) az indoklás nélküli elállási jogát.
3.4 Csere, visszatérítés (elállás)
Ha a Vásárló bármilyen okból nem elégedett a megrendelt termékkel, visszaküldheti azt a Webshopnak a csomag kézhezvétele utáni 14 napon belül, és kérheti a termék cseréjét, vagy a termék vételárának visszatérítését (elállás), amennyiben a visszaküldött termék megfelel a következő követelményeknek: a termék nem használt, nem felbontott, nem sérült, nem módosított; a termékhez tartozó címkék sértetlenek. A terméket az eredeti csomagolásaiban kell visszaküldeni a Webshop részére.
A csere alapját csupán az adott termék mérete, színe képezheti. Ha a vásárolt terméket a Vásárló másik fajta termékre szeretné cserélni, a Webshop visszatéríti annak árát, és a Vásárlónak új megrendelést kell tennie a kívánt termékre. A csere és elállás esetén is a termék visszaküldésének felelőssége és díja a Vásárlót terheli.
A Webshop értesíti a Vásárlót, amennyiben a visszaküldött termék nem felel meg a feltételeknek, és így cseréje nem kérhető. Ebben az esetben a Webshop 3 munkanapon belül visszaküldi a terméket a Vásárlónak olyan állapotban, ahogyan azt a Vásárló a Webshop részére visszaküldte. Ha a Vásárló nem óhajtja visszakapni a terméket abban az állapotban, ahogyan azt visszaküldte a Webshopnak, akkor a Webshopnak joga van megtartani a terméket és visszatartani a termék már kifizetett vételárát. Bármilyen vámot, adót és díjat, amit a Vásárló fizet a termék szállításáért, a Webshop nem köteles visszatéríteni.
A visszatérítés folyamata akkor kezdődik el, miután a Webshop megbizonyosodott arról, hogy a Vásárló által visszaküldött termék megfelel a fenti feltételeknek. Erről a Vásárló megerősítést kap, és a visszatérítés 14 munkanapon belül megvalósul. A visszatérítés módja megegyezés szerint, a Vásárló által elfogadott fizetési móddal történik.
3.5 Fizetési feltételek
A megrendelt termékek ellenértékét a kézbesítéskor, készpénzes utánvétes fizetéssel kell kiegyenlíteni.
3.6 Szállítás
A megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata szállítja ki a Vásárló rendeléskor megadott lakcímére, munkanapokon 08:00-16:00 között. A szállítás hétvégén és ünnepnapokon szünetel. Amennyiben a kézbesítő a megadott címen nem talál senkit, aki átvehetné a csomagot, a következő munkanapon ismét megkísérli a csomag kézbesítését. Újabb sikertelen kézbesítés esetén a csomag a helyileg illetékes postára kerül, ahol személyesen átvehető a letétbe helyezést követő 10 napig.
3.7 Csomagolás
A Vásárló adatait a Webshop bizalmasan kezeli, így a Vásárlón kívül sem a rendelés ténye sem a Vásárló adatait nem fedi fel másnak, nem adja át más személynek vagy cégnek (kivéve a futárszolgálatot).
4. A Vásárló jogai és kötelezettségei
Rendelés visszavonása és az elállás gyakorlása írásban történő nyilatkozat alapján tehető, melyet a Vásárlónak írásban kell jeleznie a Webshop felé. Az elállási jog gyakorlásának feltételeire a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben találhatók az irányadók.
5. Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés esetén a Vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a termék kicserélését, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől.
A Webshop további szavatossági és jótállási felelősségére az új Ptk.-ban (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és a 45/2014. (II.26.). Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
6. Adatvédelem, adatbiztonság
6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Pigeonbooks.com a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
- Név
- Szállítási cím
- Elektronikus levelezési cím
- Elérhetőségi telefonszám
A megrendelések kiszállítása érdekében a Pigeonbooks.com a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: a Vásárló neve; a teljes szállítási cím; egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok); a megrendelés összege szállítási díjjal együtt; a Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Pigeonbooks.com részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti. A Pigeonbooks.com a Vásárló adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Szállító, illetve Megbízottja részére bocsátja ki, a megrendelés teljesítéséig tárolja, azt követően törli.
7. Általános Szerződési Feltételek változása
A Vásárló ezen az oldalon mindig az Általános Szerződési Feltételek legaktuálisabb példányát találja. A Webshop fenntartja a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeinek bármelyik részét frissítse, megváltoztassa és közzétegye honlapján. A Vásárló felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételekben történt változásokat időszakosan, illetve vásárlás előtt ellenőrizze.
8. Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük jelezze a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeinken.
9. Egyéb
A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem visszakereshető, és nem utal magatartási kódexre.
 
 
© Minden jog fenntartva