Galambegészségügy

VÍRUSOK

A vírusokról általában

A vírusok a baktériumoknál jóval kisebb kórokozók, a közönséges fénymikroszkóp alatt nem láthatók. Megfigyelésükhöz az elektronmikroszkóp százezerszeres nagyítása szükséges.
A vírusok a baktériumokkal ellentétben nem képesek önálló életet élni, nem képesek önálló szaporodásra - nem rendelkeznek saját anyagcserével. Ebből következik, hogy antibiotikumokkal nem lehet hatni rájuk.
A vírusok ugyanakkor gyors változásra, úgynevezett mutációra képesek, ami alapvetően megváltoztathatja addigi tulajdonságaikat. Egy-egy ilyen nagy mutáció, pontosabban annak kiteljesedett hatása viszonylag ritka, de akkor óriási jelentőséggel bír. Ilyen mutáció eredménye maga a galamb paramyxovírus is (a "nyaktekergetés" okozója), amely az 1980-as évek előtt ismeretlen volt a világon. Ekkor azonban a már régóta ismert baromfipestis vírusának (amely szintén paramyxovírus) egy törzse mutáción ment keresztül, amiből "megszületett" a már galambokat megbetegítő paramyxovírus, a „nyaktekergetés” vírusa.
Éppígy viszont az is előfordul, hogy egy változást követően a vírus "megszelídül", vagyis az addigiaknál enyhébb lefolyású megbetegedést okoz. Ezt a körülményt használjuk ki akkor, amikor ilyen gyengült (mesterségesen tovább gyengített) kórokozó-képességű vírusokat oltunk különböző vakcinák formájában a megvédendő galambokba.
A vírusok mesterséges szaporítása és meghatározása - ellentétben a baktériumokéval - speciális feltételeket és felszereltséget igényel. Állategészségügyi vonatkozásban az országban csak néhány helyen, elsősorban az OÁI-ben (Országos Állategészségügyi Intézet) foglalkoznak vele.
A vírusos megbetegedéseket tehát közvetlenül nem tudjuk antibiotikummal befolyásolni, így a szervezet immunrendszerére marad a feladat, hogy leküzdje a szervezetet megtámadó vírusokat - ezt immunerősítők adagolásával tudjuk támogatni. Más kérdés, hogy bizonyos vírusos megbetegedések alkalmával mégis javasolt az antibiotikumos kezelés, de ezzel nem magára a vírusra, hanem a vírus támadását kihasználó, másodlagosan támadó baktériumokra hatunk. Így például a fiatal galambok betegségét okozó adenovírusos fertőzés esetén a másodlagosan támadó coli baktérium ellen amoxicillint adhatunk.
Fentiekből következik, hogy a vírusos megbetegedések igen súlyos károkat képesek okozni a galambállományokban, ezért a megelőzésükre különleges hangsúlyt kell helyeznünk. A speciális védőoltások rendszeres alkalmazásával, a járványvédelmi szabályok szigorú betartásával, és az optimális higiéniai viszonyok biztosításával kell törekednünk elkerülésükre, illetve visszaszorításukra.
 
 
© Minden jog fenntartva